ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Η νέα μας συνεργασία με Σχολικό Ψυχολόγο έχει σκοπό την αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων στήριξης των παιδιών, μέσω ενός  προγράμματος κοινωνικής, συναισθηματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

Οι βασικοί στόχοι είναι τρεις: 

• Η συναισθηματική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου,
• Η ενημέρωση και στήριξη των γονέων, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και με θετικό       τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις.

• Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και η συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση της προσπάθειάς τους μέσα στην τάξη.

 

Η συναισθηματική αγωγή αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται και να έχει επίγνωση των δικών του συναισθημάτων και των άλλων, να τα εκφράζει και να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά, να μπορεί να επιλύει συγκρούσεις και προβλήματα, να αναπτύξει την ενσυναίσθηση, την προσωπική υπευθυνότητα και αυτοαποδοχή. 

Στο ρόλο του ψυχολόγου εμπίπτουν οι διαδικασίες της παρατήρησης της εξέλιξης των παιδιών και σαφώς η ενημέρωση των γονέων. 

Μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μπορούμε να είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι στην αναζήτηση νέων και ουσιαστικών τρόπων επικοινωνίας, έτσι, η συμμετοχή όλων θεωρείται σημαντική.

Σας παρουσιάζουμε ένα σύντομο βιογραφικό του νέου μας επιστημονικού συνεργάτη!

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΛΑΜΠΑ

Σχολικός Ψυχολόγος

Απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Έσσεξ, Μεγάλη Βρετανία,  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην αναπτυξιακή ψυχολογία.

Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα δίδαξε ένα διευρυμένο κύκλο μαθημάτων για επτά χρόνια στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον οδήγησε στην  πραγματοποίηση πανελλαδικής έρευνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

Από τον Νοέμβριο του 2007 εργάζεται ως σχολική ψυχολόγος στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει τακτικά σε ομιλίες και  παρουσιάσεις σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση και παρέμβαση ειδικών μαθησιακών αναγκών, συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς και τη συμβουλευτική γονέων.