ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εχουμε σχεδίασει ένα πλήρες πρόγραμμα που στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών της Στ’ Δημοτικού για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία και την απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά.

Η προετοιμασία των μαθητών βασίζεται στην αξιοπιστία και εστιάζει στην κατάκτηση της γνώσης και της δημιουργίας βάσεων για το Γυμνάσιο.