ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Τα φροντιστήρια Λάμπας με έμπειρους καθηγητές αναλαμβάνουν την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού , γυμνάσιου και λυκείου για τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών , φυσικής και Λογοτεχνίας.

Βοηθάμε τους μαθητές μας, οι οποίοι  αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και διάθεση προκειμένου να δείξουν την αγάπη και την αφοσίωση τους στις επιστήμες.

Μαθματικοί διαγωνισμοι  :

Οι δύο διαγωνισμοί, Καγκουρό (παγκόσμιος) και Πυθαγόρας (της Ελληνικής Μαθηματικής εταιρίας) διεξάγονται κάθε χρόνο. Και οι δύο είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και αγαπητοί στους μαθητές, από τη Β´ Δημοτικού μέχρι και το Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β΄Δημοτικού μέχρι την Γ΄Λυκείου, ανεξάρτητα από το τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους.

ΚΑΓΚΟΥΡΟ:  είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 52 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους.

Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: http://www.kangaroo.gr

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο, και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Πληροφορίες: http://www.hms.gr/pythagoras/

Διαγωνισμοί φυσικής:

Οι διαγωνισμοί Φυσικής (Αριστοτέλης και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) εξάπτουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικής επιστήμες και μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα για τις μελλοντικές τους διακρίσεις.

Οι μαθητές θα λειτουργήσουν ως μικροί επιστήμονες ακολουθώντας αντίστοιχες διαδικασίες, ενώ θα διενεργήσουν οι ίδιοι πολλά πειράματα.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) κάθε χρόνο διοργανώνει:

Οι διαγωνισμοί αφορούν τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και Γυμνασίων καθώς και των τάξεων  Ε και ΣΤ Δημοτικού της χώρας.

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί:

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών διοργανώνει  κάθε χρόνο Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς  Διαγωνισμούς για Παιδιά και  Εφήβους με σκοπό τη  διάδοση της αγάπης προς τη λογοτεχνία.

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα  ποίημα, έμμετρο με  ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως  είκοσι  στίχους για μαθητές  Δημοτικού και έως τριάντα  στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα.

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα  διήγημα  δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4,  με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα,  έως δύο  σελίδες για μαθητές Δημοτικού, τρεις  σελίδες για μαθητές Γυμνασίου, και τέσσερις  σελίδες  για μαθητές Λυκείου