Δημοτικό

Καθημερινά μαθήματα 2 διδακτικών ωρών για 5 ημέρες την εβδομάδα

Πτυχιούχοι παιδαγωγοί που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, αναλαμβάνουν τη μελέτη των μαθητών.

Πλήρης προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Στα τμήματα σχολικής μελέτης οι μαθητές:

  • Συστηματοποιούν το διάβασμά τους και μελετούν μεθοδικά
  • Αποκτούν αυτοπεποίθηση για συμμετοχή στην τάξη, λόγω της σωστής προετοιμασίας
  • Έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν προηγούμενα κενά
  • Μπορούν να αξιοποιήσουν τις απογευματινές ώρες, απαλλαγμένα από άγχος

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ