Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία μας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γονείς και φροντίζει την  εύρυθμη λειτουργία των φροντιστηρίων.

  • Παρέχει πληροφορίες για τις εγγραφές.  
  • Ελέγχει την παρουσία των μαθητών.   
  • Διεκπεραιώνει οικονομικές εκκρεμότητες 
  • Ενημερώνει για το πρόγραμμα των μαθημάτων και των διαγωνισμάτων. 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;