Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Λύκειο ολοκληρώνει τη γενική εκπαίδευση των εφήβων και αποτελεί τη βαθμίδα που συνοδεύει την πιο εκρηκτική περίοδο της νιότης τους. Οι μαθητές, είναι πλέον νέοι με στόχους, απαιτήσεις, αντιρρήσεις, αμφιβολίες, ερωτηματικά και ανατρεπτικές απόψεις.

Οι νουθεσίες, οι υποδείξεις, και οι “δρόμοι της γνώσης” που προτείνουν οι δάσκαλοι, συνοδεύονται και από συμπαράσταση, κατανόηση και βοήθεια προς τους μαθητές. Τα μαθήματα στο Λύκειο χαρακτηρίζονται από ομαδικότητα και καινοτομίες, από προβληματισμούς και αμφισβητήσεις, αλλά και από αναγκαίους συμβιβασμούς για τα επόμενα άλματα της ζωής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ​