Αγγλικά Β2

Περιγραφή Μαθημάτων

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου είναι φιλικά προς τον μαθητή και διαθέτουν θεματολογία από την σύγχρονη πραγματικότητα. Βελτιώνουν και τα τέσσερα είδη δεξιοτήτων: γραμματική, λεξιλόγιο, γραπτό, προφορικό και ακουστικό λόγο, έχουν ενιαίο Format σε όλα τα επίπεδα, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple choice).

Πιστοποίηση

Το πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Open College Network International είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των μαθητών ώστε να ανταποκρίνονται στην “καλή γνώση” που απαιτεί το επίπεδο Β2.

Στόχοι των μαθημάτων

Τα μαθήματα στοχεύουν στο επίπεδο Β2 της αγγλικής γλώσσας όπως περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Τα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα, υψηλής ποιότητας (35 ενότητες μαθημάτων), οι οποίες περιλαμβάνουν παράδοση , εξέταση και αφομοίωση προς απόκτηση των αναγκαίων για το επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο. Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητος χρήστης, με μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας συγκριτικά με τον υποψήφιο του επιπέδου Β1. Έχει βελτιώσει τις ήδη ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα επίπεδα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας. Προχωράει λίγο περισσότερο από το να είναι γλωσσικά αυτοδύναμος, έχει επίγνωση των λαθών του, διορθώνει τυχόν παραδρομές και αναπτύσσει ικανότητα συνεχούς λόγου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα: